Elcigg regler på offentliga platser

Just när man trodde att förbuden för elcigg inte kunde bli fler. Så rullar regeringen ut socialutskottets förslag om striktare regler kring tobak. Och tobaksrelaterade produkter inklusive elcigg. Den nya lagen innebär att det numera är olagligt att vejpa e cigg. På vissa allmänna platser som t ex uteserveringar, busshållplatser samt perronger.

Anledningen till förbudet är enligt politikerna normaliseringen av rökning. Trots att elcigg inte utgör någon fara vid passiv rökning så tågas förbudet ut. Men kan ju undra varför vi i Sverige tillåter ett så omfattande överförmynderi. Det tål att spekulera i men faktum kvarstår med det nya reglerna. Att friheten för den som använder elcigg nu begränsas ytterligare.

För den som är nyfiken på alla små inskränkningar den nya lagen innehåller. Kan själv bege sig ut till riksdagens hemsida för att i detalj se vad den nya lagen innebär. Men en sak är säker, du kommer inte i sommar att kunna avnjuta vare sig en cigg. Eller en elcigg på din favorit servering. Och det kommer bli ett minne blott att se rök eller ånga komma från busshållplatsen på morgonen.

Här är de viktigaste punkterna i regeringens nya direktiv gällande tobak och elcigg:

* Alla som vill handla med tobak måste ha tillstånd

* Nuvarande rökförbud utvidgas till att gälla vissa allmänna platser utomhus, som uteserveringar

* Rökförbudet utvidgas till att gälla även elektroniska cigaretter och andra produkter

* Reglerna om spårbarhet och säkerhetsmärkning i EU:s tobaksproduktdirektiv genomförs i Sverige

* Förpackningar med portionsförpackat snus måste innehålla minst 20 portioner.

Socialutskottets ändringar

Reklam och annan marknadsföring av tobak bör förbli som den är idag

* Hänvisar riksdagen att säga nej till regeringens förslag om förbud mot självbetjäning av tobaksvaror

* Utskottet föreslår att reglerna börjar gälla den 1 juli 2019. Bestämmelserna om spårbarhet och säkerhetsmärkning bör börja gälla den 20 maj 2019.

Källa: Sveriges Riksdag