Hampa vad är det för sorts växt?

Hampa är en väldigt tålig växt som växer snabbt. Hampan är en ettårig ört med tre till nio fingriga blad, som finns i flera varianter med olika egenskaper.

Hampa kan leva i näringsfattig jord och kan växa i de flesta klimat.

Hampan kan växa på höjder upp till 3000 meter över havet. Hampa kan bli upp till nio meter höga. I Sverige kan hampan växa upp till två meter. Hampan är tvåkönad med en han och en honblomma, på samma planta.

Hampaväxten har odlats sedan 4000 f.Kr. för fibrernas skull men även för den medicinska syftet. Drogbruket uppkom i Indien efter att plantan importerats ifrån Kina.

Den hampväxt som odlades i Europa i början av 1900-talet saknade nästan alla de narkotiska egenskaperna.

HAMPA HAR MÅNGA POTENTIELLA EGENSKAPER OCH ANVÄNDNINGSOMRÅDEN

Man använder gärna hampan till att tillverka råmaterial, så som, rep, säckar och nät.

Hampa rep

1971-2005 var hampan olagligt att odla i Sverige. Idag är det lagligt för jordbrukare att odla hampa, iallafall vissa sorter, så som “ industrihampa “.

Hampan måste ha en viss THC mängd och får inte ligga högre än 0.2 procent.

Hampa odlingen minskade brutalt runt 1920 talet på grund utav den hårda konkurensen på billigare och mindre arbetskrävande material.

Ännu finns inget godkänt läkemedel som innehåller hampa med högre halt THC, men i länder som Kanada, Belgien, Australien, Nederländerna, Storbritannien, Spanien,  Israel, Finland och vissa delstater i USA. Att bruka hampa med högre halt av THC i , kräver ett recept.

Det finns dock ett läkemedel som som innehåller en högre halt av THC i Sverige. Det är ett läkemedel som kallas, Sativex och det tas som en munspray. Och skrivs enbart ut när andra läkemedel inte fungerar. Den skrivs vanligtvis ut till patienter med hög grad av MS

Hampfrön används också , här går inget till spillo, hampa frön görs till , flingor, mjöl och olja. Hampan är motståndskraftig gentemot mögel och används mycket till rep och segel. Där mögel har lätt för att uppkomma.

Fibrerna från Hampan blir starkare vid väta men är känslig mot ljus.

Hampafibrer är återanvändbart och återvinningsbart. Idag hoppas vi att hampans dåliga rykte skall försvinna i och med att odlingen blir större och även användningsområden.

Hampan har så många goda fördelar och kan användas till så mycket. Det är en växt som är en effektiv koldioxidsänka som tar upp mer koldioxid under tillväxten än vad den släpper ut.